مایکروسافت بند 3 در ماه اکتبر عرضه خواهد شد. اخبار مایکروسافت در مایکروسافت می

مایکروسافت بند 3 در ماه اکتبر (آبان) عرضه خواهد شد

,
طبق آخرین شایعات موجود ، مایکروسافت در حال آماده شدن برای معرفی نسل سوم از ماکروسافت بند است. طبق همین شایعات تاریخ این معرفی ماه اکتبر خواهد بود. با مایکروسافت می همراه باشیداز شواهدی که میتواند تایید کننده ی این شایعات باشد میتوان به …