آفیس خانگی

آفیس ۳۶۵ راحتی کار در هر زمان و هر مکان را به شما هدیه میدهد.قدرت گرفته از آخرین نسخه ی برنامه های آفیس برای رایانه شخصی و مک.

مقایسه محصولات آفیس

۳۶۵ Home۳۶۵ PersonalHome & Student ۲۰۱۶Home & Business ۲۰۱۶Professional ۲۰۱۶
نوع خریداشتراک (ماهیانه یا سالیانه)اشتراک (ماهیانه یا سالیانه)خرید یکباره مادام العمرخرید یکباره مادام العمرخرید یکباره مادام العمر
نصب کامل برنامه های آفیسبله
همچنین شامل: Outlook(رایانه شخصی یا مک)
Publisher، Access( فقط رایانه شخصی)
بله
همچنین شامل: Outlook(رایانه شخصی یا مک)
Publisher، Access( فقط رایانه شخصی)
بلهبله
همچنین شامل Outlook
بله
همچنین شامل Outlook، Publisher، Access
تعداد دستگاهها۵ رایانه شخصی یا مک۱ رایانه شخصی یا مک۱ رایانه شخصی۱ رایانه شخصی۱ رایانه شخصی
تبلت و موبایل۵ موبایل و ۵ تبلت۱ موبایل و ۱ تبلتخیرخیرخیر
ذخیره فایل ها به صورت آفلاینبلهبلهبلهبلهبله
فضای آنلاین OneDrive۱ ترابایت برای هر کاربر (تا ۵ کاربر)۱ ترابایت برای ۱ کاربرخیرخیرخیر
Skype۶۰ دقیقه اعتبار تماس ماهیانه برای هر کاربر (تا ۵ کاربر)۶۰ دقیقه اعتبار تماس ماهیانه برای ۱ کاربرخیرخیرخیر
پشتیبانی مایکروسافتبلهبلهبلهبلهبله
دریافت آپدیت هابلهبلهخیرخیرخیر
استفاده به صورتخانگیخانگیخانگیخانگی و شرکتیخانگی و شرکتی