مقایسه با مک

به راحتی می توانید بجای استفاده از مک به استفاده از سرفیس روی بیاورید.سرفیس جدید شما به خوبی با iTunes، iCloud و آیفون کار خواهد کرد. بسیاری از حالات، میانبرها و قابلیت ها مانند آن چیزی است که از قبل می شناسید.