ماموریت ما

مایکروسافت می با هدف معرفی، مقایسه، بررسی تخصصی و فروش محصولات و خدمات مایکروسافت کار خود را آغاز کرد؛ با توجه به ناکافی بودن منابع فارسی زبان و همچنین گسترده بودن خدمات و محصولات مایکروسافت راه سختی پیش رو داشتیم؛ با اینحال تمام تلاش خود را برای ترجمه دقیق و همچنین درست مقالات و اخبار مایکروسافت کرده ایم و به هر سختی و زحمتی تن داده ایم تا مطالب تازه و اخبار درست در اختیار مخاطبان خود بگذاریم.
روی هم رفته با کمال مطلوبمان فاصله داریم. با تمام کاستی ها از اینکه میزبان توجه شما هستیم بسیار خرسندیم و پذیرای نظرات گرانبهای شما در تمام زمینه ها هستیم.