مایکروسافت حلقه ی جدید “Release Preview” را به اینسایدر های ویندوز 10 اضافه میکند

مایکروسافت می ویندوز اینسایدر release preview

با انتشار پیش نمایش بیلد 10586.107 ویندوز 10 موبایل، مایکروسافت حلقه ی سومی را به اینسایدر های آزمایش ویندوز 10 یعنی حلقه ی فست و اسلو اضافه کرده است. هدف از به وجود آمدن پروژه ی اینسایدر ها، شرکت کاربران در آزمایش و تست ویندوز 10 در رایانه های شخصی و دستگاه های موبایل بود و اکنون حلقه ی جدید Release Preview به این پروژه اضافه شده است. طبق اشارات گذشته تیم مایکروسافت می،  حلقه ی Insider Slow ، پیش نمایش های ویندوز 10 را دریافت میکنند اما برخی از قابلیت ها را بعد از اینسایدر های سریع دریافت خواهند کرد. یعنی اینسایدر های سریع (فست) ابتدا پیش نمایش هارا دریافت و مشکلات را اعلام میکنند و سپس پیش نمایش به دست اینسایدر های اسلو میرسد. اینسایدر های فست ریسک بالایی را تقبل میکنند چرا که با رویارویی با مشکلات پیش بینی نشده دسنگاه خود را در معرض از کار افتادن قرار میدهند. اینسایدر های اسلو  ریسک کمتری را تجربه میکنند و درمورد اینسایدر های Release Preview این ریسک حداقل است. اما مایکروسافت درباره ی حلقه ی جدید Release Preview میگوید:

” این حلقه بهترین انتخاب برای کسانی است که میخواهند  آپدیت ها ی برنامه ها، درایورها، و غیره را زودتر از سایر کاربران ولی با حداقل ریسک دریافت کنند  اما مایل به  ارسال نظر و فیدبک هستند.”