مایکروسافت بیلد 10586.107 ویندوز 10 موبایل را تست میکند.

ویندوز 10 موبایل

مایکروسافت در حال آماده سازی آپدیت جدیدی برای ویندوز 10 موبایل است، که شامل بهبود برنامه های داخلی و رفع باگ ها می باشد.. طبق تحقیقات تیم مایکروسافت می، این آپدیت پس از بررسی های داخلی منتشر خواهد شدالبته انتظار میرود این بیلد با استقبال اینسایدر ها روبرو شود چرا که بیلد 10586.71 همچنان دارای مسائلی است که باید رفع شود.
مهندسان شرکت مایکروسافت، این مسائل را از زمانی که بیلد 10586 در ماه نوامبر تالیف شده بود گوشزد کرده بودند و تا سه ماه بعد به کار بر روی بهبود این سیستم عامل قبل از انتشار عمومی برای دستگاه های موجود کار کرده اند. پیشتر گفته شده بود که ویندوز 10 موبایل به زودی منتشر میشود