مایکروسافت پراجکت استاندارد 2019

مایکروسافت پراجکت استاندارد 2019

  • زمانبندی و بودجه بندی پروژه ها
  • مدیریت وظایف
  • استفاده از گزارش ها
  • هوش تجاری
  • هر لایسنس برای 1 کاربر

تماس بگیرید