آفیس 365 لوگو

تجربه ای پویا از ارتباط ویدئویی

پیام های ویدئویی را با امنیت کامل آپلود کنید ، به اشتراک بگذارید و مشاهده کنید.

به آسانی فیلم ها را استفاده کنید.

ویدئو ها را آپلود کنید و در اختیار کارمندان قرار دهید. آفیس 365 به افراد اجازه می دهد که بین موضوعات جست وجو کرده و کلیپ های مهم شرکت را در هر دستگاهی مشاهده کنند.

ارتباطات ویدئویی در آفیس 365

ایده های خود را وسعت دهید

آپلود کردن ویدئوها در آفیس 365 به آسانی کشیدن و رها کردن (drag and drop) است. سپس باید توصیحات و برچسب های ویدئو را بنویسید و در نهایت آن را در مکالمات Yammer به اشتراک بگذارید. ویدئو ها همچنین در Delve . پشتیبانی شده توسط Office Graph ، قرار میگیرند. .

امنیت درون برنامه ای و مدیریت آسان

Office 365 Videos راهکار های ساده برای مدیریت ویدئو ها در اختیار شما قرار می دهد. به آسانی می توانید دسترسی ها را مدیرت کنید، کانال ها را اضافه و حذف کنید و محتوا های کلیدی را مشخص کنید. و همه ی این ها توسط آفیس 365 و Azure Media Services پشتیبانی می شوند.

ارتباطات ویدئویی در آفیس 365