آفیس خانگی

آفیس 365 راحتی کار در هر زمان و هر مکان را به شما هدیه میدهد.قدرت گرفته از آخرین نسخه ی برنامه های آفیس برای رایانه شخصی و مک.

مقایسه محصولات آفیس

Office 365 Home Office 365 PersonalOffice 2016 Home & StudentOffice 2016 Home & BusinessOffice 2016 Professional
نوع خریداشتراک (ماهیانه یا سالیانه)اشتراک (ماهیانه یا سالیانه)خرید یکباره مادام العمرخرید یکباره مادام العمرخرید یکباره مادام العمر
نصب کامل برنامه های آفیسبله
همچنین شامل:

Outlook

(رایانه شخصی یا مک)

Publisher، Access

( فقط رایانه شخصی)

بله
همچنین شامل:

Outlook

(رایانه شخصی یا مک)

Publisher، Access

( فقط رایانه شخصی)

بلهبله
همچنین شامل:

Outlook

بله
همچنین شامل:

Outlook، Publisher، Access

تعداد دستگاهها5 رایانه شخصی یا مک1 رایانه شخصی یا مک1 رایانه شخصی1 رایانه شخصی1 رایانه شخصی
تبلت و موبایل5 موبایل و 5 تبلت1 موبایل و 1 تبلتخیرخیرخیر
ذخیره فایل ها به صورت آفلاینبلهبلهبلهبلهبله
فضای آنلاین OneDrive۱ ترابایت برای هر کاربر (تا 5 کاربر)۱ ترابایت برای ۱ کاربرخیرخیرخیر
Skype۶۰ دقیقه اعتبار تماس ماهیانه برای هر کاربر

(تا 5 کاربر)

۶۰ دقیقه اعتبار تماس ماهیانه برای ۱ کاربرخیرخیرخیر
پشتیبانی مایکروسافتبلهبلهبلهبلهبله
دریافت آپدیت هابلهبلهخیرخیرخیر
استفاده به صورتخانگیخانگیخانگیخانگی و شرکتیخانگی و شرکتی