16 برنامه همزمان در بیلد جدید ویندوز 10 موبایل

مایکروسافت هفته ی گذشته بیلد 14267 ویندوز 10 موبایل را منتشر کرد و تغییرات کوچکی را در یسیتم عامل ایجاد کرده است. از جمله اینکه اکنون میتوانید 16 برنامه را در حال اجرا در بک گراند داشته باشید.

بیشترین تعداد برنامه های قابل اجرا به صورت همزمان در بیلد های قبلی 8 برنامه بود.

اگر ویندوزفون شما حافظه ی کافی برای استفاده از این قابلیت را داراست از آن استقبال کنید. به یاد داشته باشید که ویندوز برنامه هارا در حافظه در حال اجرا نگ میدارد و آن هارا به طور کامل در بک گراند اجرا نمیکند تا باعث هدر رفتن و خالی شدن باتری نشود. اگر شما از برنامه های زیادی به طور همزمان استفاده میکنید از این قابلیت جدید در بیلد 14267  بهره ببرید و امیدوار باشید که در بیلد های بعدی نیز این قابلیت را ببینیم.